Rotselaar

Vergeet me niet

Rotselaar herdenkt de Groote Oorlog, die precies 100 jaar geleden begon, met een gepast programma. Omdat de gebeurtenissen in de regio rond Rotselaar van groot historisch belang zijn, werkt de gemeente een eigen huisstijl uit.

635252207610391760.jpgHet vergeet-mij-nietje verzamelt alle activiteiten rond de herdenking van de Groote Oorlog.  Met dit universeel symbool benadrukken we het grote historische belang van de Eerste Wereldoorlog in onze streek.

De keuze voor deze mooie bloem is echter meer dan symbolisch. Zowel de  Amerikaanse president Hoover als de Belgische koningin Elisabeth kozen het vergeet-me-nietje als 'logo' voor hun liefdadigheidscampagnes ter ondersteuning van het door oorlog geteisterde platteland en de oorlogskinderen.

Restauratie monumenten

Om de Groote Oorlog en de vele gesneuvelden gepast te herdenken, zijn de oorlogsmonumenten in Rotselaar met veel zorg gerestaureerd. Het gemeentebestuur investeerde voor DSC_5826.JPGmeer dan 7.500 euro in deze werken.

Het gemeentebestuur van Rotselaar hecht groot belang aan deze oorlogsmonumenten. Ze hebben een centrale plaats in de gemeente en houden er de herinnering aan het oorlogsverleden levendig.

Bij belangrijke herdenkingen, zoals onder meer van de Slag aan de Molen en Wapenstilstand, verzamelen vele inwoners zich jaarlijks rond de monumenten.

In novembert 2014 worden op de vier gemeentelijke kerkhoven bovendien ook een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de vele oud-strijders uit de gemeente.

Actie zwerfvuil

Zaterdag 26 april vond in Rotselaar de zwerfvuilactie plaats. In totaal trokken bijna honderd vrijwilligersZwerfvuilactie2014-1_0.jpg ten strijde tegen zwerfvuil en sluikstort.

Er werd dit jaar opvallend minder zwerfvuil gesignaleerd dan de voorbij jaren.

Toch vulden de vrijwilligers samen een vrachtwagen met deze actie: goed voor 700 kg zwerfvuil.

Sensibilisatie blijft belangrijk, want vaak gaat het niet om dure betalende fracties, maar zwerfvuil uit nonchalant gedrag, zoals blikjes, glas of peuken.

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag in Rotselaar was afgelopen woensdag een groot succes. Meer dan 1.300 inwonersDSC_0105_0.JPG beleefden een prachtige namiddag onder een stralende lentezon.

Recreatiecomplex 'de Toren' werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een heus pretpark. Alle deelnemers konden zich uitleven op de reusachtige springkastelen, maar ook bmx, basketbal en voetbal stonden er op het programma.

Voor de gelegenheid werd ook een echt circus aangetrokken om de kinderen een dolfijne namiddag te bezorgen. De workshops graffiti met bekende kunstenaar Steve Locatelli waren ook erg populair.

De vele (groot)ouders konden op het terras van het Sportoase genieten van een verfrissend drankje. Alle kids kregen na afloop ook een lekkere drinkyoghurt en een leuk aandenken mee naar huis.

Grote opkomst

De gemeente Rotselaar ontving gisteren (25 maart) meer dan 550 geïnteresseerde inwoners voor een infoavond over de doortochten in Wezemaal en Rotselaar. Met een open participatietraject wil het gemeentebestuur doortochten05_0.JPGde inwoners al in de startfase actief betrekken bij de keuzes die zullen moeten worden gemaakt.

Tot 25 april kan iedereen zijn ideeën en suggesties overmaken aan het gemeentebestuur. Geïnteresseerde inwoners kunnen ook deel uitmaken van een klankbordgroep die de plannen nauwgezet zal opvolgen.

Het is uniek om de inwoners, handelaars en adviesraden al in deze startfase bij het denkproces te betrekken. De gemeente Rotselaar wil zo tot een breed gedragen vise komen voor een veilige en leefbare toekomst van onze dorpskernen.

Station Wezemaal

De gemeente Rotselaar gaat niet akkoord met het voorstel van de NMBS om de dienstregeling van het station in Wezemaal aan te passen. station wezemaal_perrons - kopie.jpgOp een overleg stelde de NMBS zopas voor om maar liefst vijf succesvolle treinstops in Wezemaal te schrappen. Deze spitstreinen zijn bijzonder populair. Het zijn rechtstreekse verbindingen, zonder overstap, tussen Wezemaal en Brussel.

Het gemeentebestuur van Rotselaar vraagt aan de NMBS om de bestaande p-treinen Hasselt-Aarschot te verlengen tot Leuven, met tussenstop in Wezemaal. Daarnaast pleit het gemeentebestuur voor het behoud van minimum één rechtstreekse lijn naar Brussel. Dit kan zeker als de nieuwe IC-verbinding na Aarschot ook een tussenstop in Wezemaal maakt.

 

Feest in Werchter

12 maart is voor de kinderen van Werchter een feestdag. Zoals de traditie wilt, worden er op de dag van Sint-Gregorius na de eucharistieviering, rozijnenbroden uitgedeeld . Onder de naam 'Sint-Gregorekens' wordt dit gebruik sinds mensenheugenis door het Sociaal Huis en de OCMW-raadsleden in ere gehouden.

foto-1.JPG

Deze in de streek unieke gebeurtenis, stamt echt uit de parochie Werchter en wordt ook in Tremelo gevierd. Broodbedeling aan armen en kinderen kwam vroeger vaak voor, bijvoorbeeld aan abdijen en kloosters. Dat de bedeling ervan na de mis moet plaatsvinden, is een gekende traditie.

Toekomst voor kinderopvang

Zopas vernieuwde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Landelijke Kinderopvang. Zo is de toekomst van de succesvolle kinderopvang in onze gemeente voor de komende jaren gegarandeerd. 15 jaar LKO-3.jpg

In opdracht van het gemeentebestuur verzorgt de vzw Landelijke Kinderopvang kwalitatieve opvang, voor en na de schooltijd en in de vakantieperiodes. Meer dan 1.500 kinderen uit de zes scholen maken, netoverschrijdend, gebruik van dit aanbod.

Het gemeentebestuur financiert de binnen- en buitenschoolse kinderopvang, jaarlijks voor meer dan 240.000 euro, en zorgt voor de nodige infrastructuur en logistieke middelen. De gemeente stelt hier speciaal vijf verschillende locaties, nabij de scholen, voor ter beschikking.

De afgelopen jaren werden er, door de gemeente Rotselaar, voor maar liefst 800.000 euro investeringen gedaan in gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.

Rotselaar voor inwoners Haiyan

In november 2013 trok tyfoon Haiyan een spoor van verwoesting door de Filipijnen. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) schoot in actie om de verwoeste gebieden steun te bieden. jeugdraad_0_0.jpg
Samen met de Rotselaarse verenigingen zamelde de inwoners meer dan 10.000 euro in ter ondersteuning van de slachtoffers.

Naast het ingezamelde bedrag was de solidariteit van de verenigingen en inwoners de grote winst van deze Rotselaarse actie. Grote dank aan iedereen die zich heeft ingezet.

De jeugdverenigingen verzamelden meer dan 1.000 euro. De Rotselaarse Jeugdraad legt hier 207 euro (1 euro per verzamelde 5) bovenop. Hieronder een overzicht van alle activiteiten en ingezamelde bedragen.

40 jaar jeugdhuis Floer Bloes

In 2014 blaast jeugdhuis Floere Bloes 40 kaarsjes uit. Het jeugdhuis organiseert in februari 2014 een groot feestweekend voor alle leden én oud-leden. Want zonder hen zat de Floere Bloes nog lang niet aan 40 jaar bestaan.

1393680_711829882178361_1954925071_n.jpg

Het gemeentebestuur van Rotselaar schenkt, op positief advies van de Jeugdraad, een projectsubsidie aan dit initiatief. De subsidie wordt  onder meer gebruikt voor de bouw van het 'Het Bloesiaans collectief geheugen': een memory-wall van 40 jaar jeugdhuis.

 

Pagina's