Verslagen adviesraden online

De gemeentelijke adviesraden hebben een belangrijke opdracht. Ze brengen inwoners, deskundigen en vereningen samen om het Gemeentebestuur te adviseren over het beleid. Adviesraden.JPG

Zo versterken de adviesraden de betrokkenheid bij het beleid en geven ze een forum aan geëngageerde inwoners.

Sinds kort kan iedereen de werkzaamheden van de verschillende adviesraden ook heel open en van nabij opvolgen. De gemeentelijke website publiceert alle verslagen, adviezen evenals de samenstelling van de adviesraden met contactgegevens.

Zo werkt Rotselaar verder aan een open participatieproject voor alle geïnteresseerde inwoners.

Kinderen vieren veilige schoolomgeving

 

ROTSELAAR - Op vraag van de basisschool Heikant en de werkgroep veilige schoolomgeving werden enkele ingrepen gedaan in de omgeving van de basis- en kleuterschool in Rotselaar-Heikant. Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd en de wachtzone aan de school is uitgebreid. Er komt een parkeerverbod tussen de academie en de Regastraat. De kinderen vierden de vernieuwing tijdens Strapdag, samen met schepenen Christel Hendrix en Jelle Wouters.

2013-09-20-schoolomgeving-heikant2_0.jpg

Succesvolle avondmarkt Rotselaar-kermis

Op vrijdag 20 september vond de jaarlijkse avondmarkt met Rotselaar Kermis plaats in het centrum van Rotselaar. Dit jaar werd speciaal aan de kinderen, jongeren en de gezinnen gedacht. De jeud- en cultuurdienst van de gemeente Rotselaar fleurden de avondmarkt op met een vleugje jeugdcultuur. De vele aanwezige jonge gezinnen konden proeven en genieten van verschillende voorstellingen en randanimaties. Het publiek speelde zelfs mee in een slapstick-productie. Op die manier wil het gemeentebestuur het dorpsleven in Rotselaar-centrum stimuleren.

Avondmarkt 2013.jpg

Sportoase Rotselaar is succes

Sportoase Rotselaar' kent een zeer succesvol eerste jaar. Naast de 50.000 bezoekers van het zwembad trekt Sportoase 'De Meander' ook tal van andere sportievelingen aan om te genieten van de moderne sportfaciliteiten in de groene long van Rotselaar. Daarnaast wordt ook de multifunctionele infrastructuur van Sportoase 'De Toren'  – mede dankzij de voordelige tarieven voor Rotselaarse verenigingen en inwoners – optimaal gebruikt voor tal van evenementen (fuiven, recepties, eetfeesten, familie- en bedrijfsfeesten).

sportoase5_0.jpgsportoase7.jpgsportoase2.jpgsportoase_meander.jpg

Herdenking Slag aan de Molen

In september 1914 verloren te Rotselaar meer dan 300 soldaten het leven tijdens een moedige poging de bezetter te stoppen. Het monument aan de Molen herinnert ons aan het grote leed en de vele gesneuvelden. Tijdens de herdenking worden ook de Slag_aan_de_Molen.jpgmeer dan 50 burger-slachtoffers van onze gemeente in herdenking gebracht. De belangrijke plechtigheid gebeurt in samenwerking met het Regiment Bevrijding 5e Linie, diverse Oud-strijdersverenigingen, de Rotselaarse scholen, de Rotselaarse harmonieën en het Gemeentebestuur.

Foto: Erik Wouters

Geluidsnormen in Rotselaar

Sinds 1 september 2013 zijn er in Rotselaar nieuwe geluidsnormen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek van kracht. Deze zijn in het leven geroepen om het gehoor van de aanwezigen te beschermen en overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Het gemeentebestuur wil de invoering voor verenigingen, zaal uitbaters, organisatoren
GELUID.jpg  en horeca-zaken zo eenvoudig mogelijk maken met een digitaal aanvraagformulier en nieuwe, gratis uit te lenen, geluidsmeters.

Succes vakantie-aanbod 2013

Aan het einde van een mooie zomervakantie blikt de gemeente Rotselaar tevreden terug op de talrijke vakantie-initiatieven.

Vakantiefolder_0.jpg Er werden meer sportkampen georganiseerd en ook de speelpleinwerking ging in stijgende lijn. De sterkte van het Speelpleinwerking 'De Schavuit' is de flexibiliteit en de betaalbaarheid: ouders kunnen er hun kinderen per dag inschrijven en ook de ochtend zelf nog aanmelden is mogelijk”, aldus schepen van Jeugd en Kinderopvang Jelle Wouters.

Daarnaast maakten de afgelopen zomermaanden dagelijks gemiddeld 105 kinderen gebruik van Kinderopvang Stekelbees.

 

Nieuw Jaarverslag

Meer dan 790 nieuwe inwoners vonden het afgelopen jaar een nieuwe thuis in onze gemeente. Met 172 geboorten telt Rotselaar maar liefst een verdubbeling van het aantal geboren kinderen ten opzichte van 2011.

Rotselaar onderscheidt zich duidelijk als een jJaarverslag 2012 - front_web.jpgonge en bloeiende gemeente met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal huwelijken en daalt het aantal echtscheidingen al sinds 2009.

Meer: Gelukkig in de liefde, betaalbaar en mooi wonen, participatie voor jong en oud, sport & recreatie en beleidsplan 2014-2019.

 

Pagina's