Onderhoud speeltuigen

Het College van Burgemeester en Schepenen tekent deze week de overeenkomst met IGO-W. Deze gespecialiseerde organisatie zal een regelmatige controle van de vele speeltuigen en -terreinen uitvoeren.DSC_0215.JPG

Vier keer per jaar komt er een professionele ploeg langs voor een algemeen onderhoud, nazicht van de speeltoestellen en het uitvoeren van kleine herstellingswerken. Zo blijven de speeltuigen veilig en in goede staat.

Jaarlijks voert een erkende organisatie, in opdracht van het Gemeentebestuur, daarnaast ook een keuring uit zodat de gemeente over een officieel keuringsattest beschikt van elk toestel.

Opening Speelbos

Zondag 18 mei is het nieuwe gemeentelijke speelbos officieel geopend. Het bos werd meteen IMG_0766.JPGdoor vele kinderen en jeugdverenigingen, voor de eerste keer, ingespeeld.

Je kunt het speelbos gemakkelijk via de Vleugtweg of de Bosweg bereiken.

De gemeente Rotselaar vindt het belangrijk dat onze kinderen buiten kunnen spelen. Met de aankoop & inrichting van dit speelbos kan de jeugd naar hartenlust spelen en genieten van de natuur.

Voorstelling project 'Groote Oorlog'

De gemeente Rotselaar pakt uit met een uitgebreid programma voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 30 partners – waaronder 20140428-100_jaar_groote_oorlog.jpgDefensie, verenigingen, scholen en oud-strijdersorganisaties – organiseren samen tientallen activiteiten.

De nadruk van het programma ligt op de lokale gebeurtenissen en de enorme impact van de oorlog op de lokale bevolking.

De streek rond Rotselaar, Werchter en Wezemaal werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer intens getroffen. Vele inwoners lieten het leven, talrijke huizen werden verwoest. De ‘Slag aan de Molen’ is wereldwijd gekend als een van de belangrijkste militaire wapenfeiten in de brede regio. Honderden soldaten lieten er het leven in een zware strijd.

+100 adviezen van inwoners

Met een informatie- en participatietraject betrekt de gemeente Rotselaar haar inwoners in de visievorming over de heraanleg van de doortochten van Wezemaal en Rotselaar. GenerateImage.aspx_0.jpgEen aanpak die sterk gewaardeerd wordt door de inwoners.

Dit vertaalt zich in een grote feedback van meer dan 100 reacties en suggesties die de gemeente de voorbije maand heeft ontvangen.

Nu de eerste consultatieronde is afgesloten, zullen de gemeentelijke diensten de komende weken alle geformuleerde suggesties verwerken. De conclusies worden in een verslag gebundeld dat binnenkort door alle inwoners via de gemeentelijke website kan worden geraadpleegd.

Vergeet me niet

Rotselaar herdenkt de Groote Oorlog, die precies 100 jaar geleden begon, met een gepast programma. Omdat de gebeurtenissen in de regio rond Rotselaar van groot historisch belang zijn, werkt de gemeente een eigen huisstijl uit.

635252207610391760.jpgHet vergeet-mij-nietje verzamelt alle activiteiten rond de herdenking van de Groote Oorlog.  Met dit universeel symbool benadrukken we het grote historische belang van de Eerste Wereldoorlog in onze streek.

De keuze voor deze mooie bloem is echter meer dan symbolisch. Zowel de  Amerikaanse president Hoover als de Belgische koningin Elisabeth kozen het vergeet-me-nietje als 'logo' voor hun liefdadigheidscampagnes ter ondersteuning van het door oorlog geteisterde platteland en de oorlogskinderen.

Restauratie monumenten

Om de Groote Oorlog en de vele gesneuvelden gepast te herdenken, zijn de oorlogsmonumenten in Rotselaar met veel zorg gerestaureerd. Het gemeentebestuur investeerde voor DSC_5826.JPGmeer dan 7.500 euro in deze werken.

Het gemeentebestuur van Rotselaar hecht groot belang aan deze oorlogsmonumenten. Ze hebben een centrale plaats in de gemeente en houden er de herinnering aan het oorlogsverleden levendig.

Bij belangrijke herdenkingen, zoals onder meer van de Slag aan de Molen en Wapenstilstand, verzamelen vele inwoners zich jaarlijks rond de monumenten.

In novembert 2014 worden op de vier gemeentelijke kerkhoven bovendien ook een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de vele oud-strijders uit de gemeente.

Actie zwerfvuil

Zaterdag 26 april vond in Rotselaar de zwerfvuilactie plaats. In totaal trokken bijna honderd vrijwilligersZwerfvuilactie2014-1_0.jpg ten strijde tegen zwerfvuil en sluikstort.

Er werd dit jaar opvallend minder zwerfvuil gesignaleerd dan de voorbij jaren.

Toch vulden de vrijwilligers samen een vrachtwagen met deze actie: goed voor 700 kg zwerfvuil.

Sensibilisatie blijft belangrijk, want vaak gaat het niet om dure betalende fracties, maar zwerfvuil uit nonchalant gedrag, zoals blikjes, glas of peuken.

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag in Rotselaar was afgelopen woensdag een groot succes. Meer dan 1.300 inwonersDSC_0105_0.JPG beleefden een prachtige namiddag onder een stralende lentezon.

Recreatiecomplex 'de Toren' werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een heus pretpark. Alle deelnemers konden zich uitleven op de reusachtige springkastelen, maar ook bmx, basketbal en voetbal stonden er op het programma.

Voor de gelegenheid werd ook een echt circus aangetrokken om de kinderen een dolfijne namiddag te bezorgen. De workshops graffiti met bekende kunstenaar Steve Locatelli waren ook erg populair.

De vele (groot)ouders konden op het terras van het Sportoase genieten van een verfrissend drankje. Alle kids kregen na afloop ook een lekkere drinkyoghurt en een leuk aandenken mee naar huis.

Grote opkomst

De gemeente Rotselaar ontving gisteren (25 maart) meer dan 550 geïnteresseerde inwoners voor een infoavond over de doortochten in Wezemaal en Rotselaar. Met een open participatietraject wil het gemeentebestuur doortochten05_0.JPGde inwoners al in de startfase actief betrekken bij de keuzes die zullen moeten worden gemaakt.

Tot 25 april kan iedereen zijn ideeën en suggesties overmaken aan het gemeentebestuur. Geïnteresseerde inwoners kunnen ook deel uitmaken van een klankbordgroep die de plannen nauwgezet zal opvolgen.

Het is uniek om de inwoners, handelaars en adviesraden al in deze startfase bij het denkproces te betrekken. De gemeente Rotselaar wil zo tot een breed gedragen vise komen voor een veilige en leefbare toekomst van onze dorpskernen.

Station Wezemaal

De gemeente Rotselaar gaat niet akkoord met het voorstel van de NMBS om de dienstregeling van het station in Wezemaal aan te passen. station wezemaal_perrons - kopie.jpgOp een overleg stelde de NMBS zopas voor om maar liefst vijf succesvolle treinstops in Wezemaal te schrappen. Deze spitstreinen zijn bijzonder populair. Het zijn rechtstreekse verbindingen, zonder overstap, tussen Wezemaal en Brussel.

Het gemeentebestuur van Rotselaar vraagt aan de NMBS om de bestaande p-treinen Hasselt-Aarschot te verlengen tot Leuven, met tussenstop in Wezemaal. Daarnaast pleit het gemeentebestuur voor het behoud van minimum één rechtstreekse lijn naar Brussel. Dit kan zeker als de nieuwe IC-verbinding na Aarschot ook een tussenstop in Wezemaal maakt.

 

Pagina's