Gas Terreur

De absurde toepassing van de nieuwe GAS-wet bereikt stilaan een hoogtepunt. De gemeentelijke administratieve sanctie was oorspronkelijk bedoeld om kleine criminaliteit, milieu-overlast en vandalisme niet langer onbestraft te laten. Sinds de nieuwe GAS-wet meer mogelijkheden voorziet, met hogere boetes en uitbreiding tot 14-jarigen, komen ook meer misbruiken aan het licht.

gasboete_1.jpgHet is voor veel mensen onduidelijk wat de term ‘overlast’ betekent en waarvoor je precies een sanctie kan krijgen. Een boete hangt af van de willekeur van de sanctionerend ambtenaar. Maar wie controleert de controleur?    Bovendien zijn de lokale GAS-reglementen soms zeer verschillend en vaag waardoor er onzekerheid ontstaat.

Als er overlast is, dan moet die aangepakt worden. Maar door het onjuiste gebruik van de GAS-wet glijden we af naar een verzuurde samenleving waarin mensen bang zijn om ongewild een fout te maken. Sommige stadsbesturen misbruiken de GAS-boetes opzettelijk om een valse sfeer van sterk bestuur en bestraffing te scheppen.

De GAS-wet is een machtig instrument voor lokale bestuurders. Het is belangrijk om die macht niet te misbruiken en het onderscheid te maken tussen gevallen waar GAS-boetes echt nodig zijn en waar niet. Vaak zal bemiddeling en efficiënt preventiewerk met jeugd- en straatwerkers veel betere resultaten opleveren.

De steden en gemeenten kunnen, op basis van de vernieuwde GAS-wet, een reglement uitwerken. Verwarring wordt vermeden als buurgemeenten en politiezones samen één reglement gebruiken dat concreet zegt wat niet door de beugel kan. Bovendien mogen de boetes niet ondoordacht worden verhoogd om de gemeentekas te spijzen.

De lokale besturen moeten de kans grijpen om eerst in dialoog te gaan met hun inwoners, adviesraden en verenigingen. GAS-boetes kunnen enkel bij regelmatig terugkerende vormen van ernstige hinder en overlast, niet voor eenmalige en onschuldige gebeurtenissen. De absurde gevallen moeten eruit. Enkel door goed te luisteren naar het middenveld en de lokale verenigingen ontstaat een breed draagvlak voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid.
 

Jelle Wouters
Schepen voor Jeugd, Rotselaar