De toekomst voorbereiden

banner_0.jpg

De toekomst voorbereiden.
Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen.
 
Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle groei. Het gemeentebestuur legt de lat hoog: we houden het ambitieuze niveau aan op vlak van onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang, jeugd en bibliotheek.
 
Naast de meest moderne infrastructuur stelt de gemeente ook unieke faciliteiten voor sport, cultuur en recreatie ter beschikking van alle inwoners en verenigingen. Dit beleidsplan zet in op kwaliteit. Een klantvriendelijke dienstverlening, waarbij de inwoners centraal staan, is de prioriteit voor de komende jaren.
 
Daarnaast worden er gedurfde keuzes gemaakt. Het gemeentebestuur werkt een sterke visie uit over mobiliteit, ruimtelijke ordening en handelskernversterking. Deze visie zal beeldbepalend zijn voor de toekomst van Rotselaar in de volgende decennia.
 
We zetten actief in op de ondersteuning en integratie van de meest kwetsbare gezinnen in de gemeente. Onze inspanningen voor het sociale beleid tekenen zich niet alleen af in een doorgedreven investering in het OCMW, maar lopen als een rode draad doorheen alle gemeentelijke bevoegdheden. En dat geldt ook voor ons streven naar een duurzame gemeente: Rotselaar engageert zich tot de concrete doelstelling om 20% minder CO2-uitstoot te genereren tegen 2020.
 
Dit beleidsplan bevat de belangrijkste uitdagingen voor een kwalitatief en financieel gezond beleid met oog voor de uitdagingen van de volgende generaties. Dankzij een kritische opmaak van de begroting – met een interne bezuiniging van meer dan 600.000 euro op de werkingskosten - en interne efficiëntiewinsten (onder meer een betere samenwerking met het OCMW) realiseert de gemeente deze legislatuur een gezonde begroting in evenwicht.
 
Dit beleidsplan is een gemeenschappelijk project met de ganse bevolking. De voorliggende tekst vat het werk samen van het intensief overleg dat in het afgelopen jaar gevoerd werd. De gemeentelijke diensten hebben een belangrijke voorbereidende opdracht vervuld.
Bovendien heeft elke adviesraad dit plan uitgebreid besproken en hun thema’s positief geadviseerd. De komende jaren zal dit beleidskader, in nauwe samenspraak met de gemeentelijke adviesraden, verder worden ingevuld.
 
Samen maken we de toekomst van Rotselaar.
 

______________
 

Hier leest u de speerpunten van het beleidsplan.

Hier leest u het volledige beleidsplan 'Een plan voor de toekomst: 2014 - 2019'