Landschapspark Rock Werchter

 
 
De festivals in Werchter zullen de komende jaren in een vernieuwde omgeving plaatsvinden. Het festivalterrein wordt groter, comfortabeler en nog veiliger. De capaciteit blijft ongewijzigd. Een vierde podium komt er voorlopig niet. De festivalganger zal dus meer dan ooit in de beste omstandigheden kunnen genieten in Werchter.
 
Goed nieuws voor de inwoners van Rotselaar, wandelaars en fietsers. Het landschapspark zal immers vrij toegankelijk zijn tijdens de maanden dat er geen festivalactiviteiten plaatsvinden. Bovendien biedt het park binnenkort ook ruimte voor kleinschalige activiteiten voor de verenigingen van Rotselaar.
 
De aanleg van een landschapspark is voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter. Het inrichtingsplan voor de site van Rock Werchter werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 25 november 2013.
 
Met een principiële goedkeuring van de nota ‘Landschapsinrichtingsplan site Rock Werchter’ en het bijhorende ontwerpplan, kunnen het plan en de nota als een toetsingskader dienen voor de nodige stedenbouwkundige aanvragen

Het landschapspark, getekend door het ontwerpbureau Cluster Landscape in nauw overleg met de de dienst Ruimtelijke Ordening van de Provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeentes Rotselaar en Haacht en de festivalorganisatie, zal in verschillende fases gerealiseerd worden.

Fase 1 (voorjaar 2014): ontbossing en terreinaanleg noordelijke zone.
Fase 2 (voorjaar 2014): aanleg paden en bomendreef noordelijk deel landschapspark, mogelijks aanleg van de centrale dreef.
Fase 3 (aansluitend op festivalseizoen 2014): aanleg centraal gedeelte landschapspark.
Fase 4 (aansluitend op festivalseizoen 2015, na verwerving percelen): aanplanting langsheen westelijke buurtweg.
Fase 5 (na verwerving percelen): aanleg zuidelijk gedeelte landschapspark.

De eerste fase start in het voorjaar van 2014. Na de festivalzomer worden de werken vervolgd. Het uitvoeren is afhankelijk van de snelheid waarmee de nodige vergunningen verkregen worden. Een einddatum voor de werken kan dus nog niet bepaald worden.

De aanleg van het landschapspark zal niet onopgemerkt blijven. Tijdens de eerste fase reeds worden er bomen gekapt en nutsvoorzieningen aangelegd in de noordelijke zone langsheen de Haachtsesteenweg. De kap wordt gecompenseerd door de aanplanting van -dubbel zoveel!- inheemse bomen in Domein Hofheide in Holsbeek, op goed 10 km van Werchter.

Ook in het Festivalpark zelf worden nieuwe bomen aangeplant vanaf het najaar van 2014. De plannen voorzien bomendreven die doorheen het Festivalpark zullen lopen. Er wordt geopteerd voor de Alnus Spaethii. Deze boom, een els, wordt vaak voor laan- en parkbeplanting aangewend. Hij is snelgroeiend (1 meter per jaar), gezond en goed bestand tegen wind.