Toekomstvisie voor Rotselaar

 

De doortochten N229 (rotonde – Rotselaar – Werchter) en N19 (Wezemaal – Aarschot) zijn belangrijke verkeersaders in de gemeente. De heraanleg van de weginfrastructuur is noodzakelijk om de leefbaarheid van onze dorpskernen te garanderen. De verkeersveiligheid en de bescherming van de voetgangers, fietsers en dorpsbewoners staan centraal.

Het gemeentebestuur stelde, samen met de Vlaamse Overheid die verantwoordelijk wegbeheerder is van de beide doortochten, een studiebureau aan dat de heraanleg mee zal ontwerpen. Daarnaast werkt Rotselaar samen met studiebureau BUUR rond de thema’s: ruimtelijke ordening, mobiliteit, speel- en groenzones. Deze samenwerking zal uitmonden in een totaalvisie over Rotselaar.

CD&V zet dan ook volop in op verkeersveiligheid, mobiliteit, leefbare en bloeiende dorpskernen. De heraanleg van de doortochten is een hefboom om een nieuwe en duurzame dynamiek voor de gemeente (ruimtelijke ordening en leefbare dorpskernen) te ontwikkelen.

Alle voorstellen moeten grondig worden bestudeerd en afgewogen. Een eerste infovergadering werd georganiseerd in aanwezigheid van de Gemeenteraad en de adviesraden Ge.Co.Ro (ruimtelijke ordening) en de Verkeersadviesraad. Tijdens dit infomoment zijn de verschillende denkpistes en voorstudies in volle openheid besproken.

Naast de Gemeente Rotselaar zijn ook de dienst Ruimte en Erfgoed en het Agentschap Wegen & Verkeer Vlaanderen (wegbeheerder; financiering) betrokken partij in dit project.

Het is uniek om, reeds in deze eerste onderzoeksfase, de adviesraden en de volledige Gemeenteraad bij het denkproces te betrekken. In een volgend stadium, wanneer er wat meer concrete informatie is, zullen natuurlijk ook de betrokken inwoners ten volle worden gehoord. Met dit open participatietraject wilt het gemeentebestuur van Rotselaar tot een kwaliteitsvolle en gedragen visie komen over de toekomst van de gemeente.