Hoogland fietsvriendelijk na werken

Deze week zijn de straten Hoogland, Hermanstraat en Kleine Molenweg in Werchter feestelijk geopend na riolerings- en wegenwerken. De straten hebben nu gescheiden riolering en zijn ingericht zodat bewoners er aangenaam en veilig kunnen wonen en zich verplaatsen.

Foto Hoogland.jpgFoto Vertommen - HLN

Er is nieuwe, gescheiden riolering en een nieuwe wegenis aangelegd in Hoogland, de Kleine Molenweg en de Hermansstraat in Werchter. Het nieuwe rioleringsstelsel zorgt ervoor dat het vuile afvalwater wordt gescheiden van het regenwater, vooraleer het wordt afgevoerd naar de beken en waterlopen. “Gescheiden riolering is dus belangrijk voor het milieu omdat op die manier onze waterlopen terug proper kunnen worden”, zegt schepen van Openbare Werken Carine Goris. Als buffer voor het overtollige regenwater zijn er ook extra grachten aangelegd.

Aan het hele project ging heel wat planning vooraf en er zijn verschillende instanties en partners bij betrokken, waaronder Fluvius. In totaal is er maar liefst 1,6 km riolering aangelegd, samen met de andere aanpassingswerken goed voor een prijskaartje van meer dan twee en half miljoen euro, waarvan het lokaal bestuur van Rotselaar ongeveer een derde van de kosten betaalt.

Fietsvriendelijke inrichting
Er is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wegenis op te waarderen voor een leefbare en verkeersveilige buurt. De huidige rijbaanbreedte blijft behouden, maar aan beide zijden is er nu een strook met grasbetontegels. Zo kunnen bestuurders elkaar gemakkelijk kunnen kruisen zonder de bermen te beschadigen.

De kruispunten (Hermanstraat en Kleine Molenstraat) zijn verhoogd aangelegd om visueel duidelijk te maken dat men een kruispunt nadert en ook de trage weg uit het Aspergeveld is gemarkeerd. Er zijn bovendien fietsvriendelijke vierkanten verkeersremmers aangelegd. “Deze ingrepen maken de buurt aangenamer en veiliger voor de bewoners en fietsers, zonder de geluidshinder van een klassieke verkeersdrempel”, besluit schepen voor Mobiliteit Carine Goris.