“Mobiliteit wordt de grootste uitdaging”

2019. Een nieuwe start voor Rotselaar.
Het is nog even wennen voor de 33-jarige Jelle Wouters (CD&V) om zichzelf in de burgemeestersstoel te zien. Na 24 jaar neemt hij de fakkel over van partijgenoot Dirk Claes. In 2012 stond Wouters nog negende op de lijst. Met goed 800 stemmen raakte hij verkozen als schepen. Nu hielpen bijna 2.000 voorkeurstemmen hem aan het burgemeesterschap.

Vertommen

Wat heeft Dirk Claes voor jou betekend?

Heel veel. Mensen kwamen vaak naar ons en zeiden ‘jullie zijn een goede tandem’. Dat beeld hebben we ook gebruikt in de verkiezingscampange. Hij zat altijd vooraan en ik duwde mee, nu is het omgekeerd. Dirk vroeg mij zes jaar geleden om eerste schepen te worden en hij heeft mij bevoegdheden gegeven waarmee ik heel veel onder de mensen kwam. Ik kreeg veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Dirk heeft mij de kans gegeven om op het voorplan te treden. Ik zie heel veel burgemeesters die blijven volhouden tot het te laat is en Dirk heeft de wijsheid gehad om te stoppen op een hoogtepunt. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Ik heb hem ook gevraagd om nog drie jaar in het schepencollege te zetelen. Niet om daar als een schoonmoeder te zitten, maar hij heeft heel veel kennis over dossiers die al lange tijd meegaan en het zou zonde zijn om dat overboord te smijten.

Je job op het kabinet van minister Geens heb je opgegeven?

Ik werkte sinds 2014 op het kabinet van Koen Geens (CD&V) waar ik adviseur was. Ik wil het burgemeesterschap er niet gewoon bijnemen maar ik zie het als een fulltime job. We gaan het nieuwe beleidsplan moeten schrijven en er is ook natuurlijk de meerjarenbegroting. Dit is een cruciaal jaar. De eerste zes maanden zijn super belangrijk en ik wil er zijn voor iedereen.

Waarom de keuze voor N-VA als coalitiepartner?

Op de verkiezingsavond hebben we meteen gezien dat het moeilijk was om de huidige coalitie verder te zetten. Dan hadden we één zetel op overschot en eigenlijk is dat te nipt om stabiel te kunnen besturen. Dat vind ik de basisvoorwaarde, dat je de komende zes jaar stabiel kan besturen zonder onderlinge spelletjes of veto’s. Je hebt daarvoor een brede meerderheid nodig en dat was met Open Vld niet het geval. Ik heb altijd goed met hen samengewerkt. De keuze om met N-VA verder te gaan, was niets persoonlijks. De programma’s van CD&V en N-VA lagen ook voldoende dicht bij elkaar om samen in zee te gaan. En we hebben nu een sterke meerderheid van 15 op 25 zetels. Zo hebben we voldoende slagkracht om nieuwe initiatieven te nemen.

Wat zijn de grote uitdagingen voor Rotselaar?

Ik denk dat mobiliteit cruciaal is. We hebben dat thema zelf naar voren geschoven. Het fietsgebruik moet veiliger en we willen ook dat elke beslissing daaromtrent rond infrastructuur wordt afgetoetst met de fietser. Op korte termijn gaan we de huidige fietsstraten moeten evalueren en bijsturen waar nodig. Daarna kan een tweede fase komen maar je moet de mensen de tijd geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Fietsbeleid is veel meer dan fietsstraten alleen. We willen ook een jaarlijks fonds voor kleine herstellingen voor fietspaden en trage wegen zodat we geen jaar moeten wachten om dat aan te pakken. En we ijveren ook voor een fietssnelweg tussen Aarschot en Leuven die ook het station van Wezemaal aandoet. Verder willen we ook inzetten op kernversterking. Meer bewoning in de kernen met ruimte voor winkels om de buitengebieden van onze gemeenten groen te houden.

Hoe staat het met de aanpak van de doortochten in Rotselaar en Wezemaal?

De steenweg tussen Werchter en Haacht is de afgelopen legislatuur aangepakt geweest. Het plan voor de doortocht van Wezemaal naar Aarschot is klaar. Er moet nu alleen geld bij de Vlaamse Overheid gevonden worden maar zij schuiven dat op de lange baan. Het eerste wat ik zal doen is naar minister Weyts (N-VA) een vraag richten om in zijn meerjarenbegroting middelen te voorzien daarvoor. Het is van belang dat eerst het stuk van de rotonde tot aan de autostrade wordt aangepakt. Met een herinrichting van de rotonde met rechtstreekse afslagstrook naar Wezemaal en veiligere fietspaden. Ik zag in de ontwerpbegroting van Weyts dat het project terug achteruit is geschoven en dat kan echt niet.

Hopelijk gaat deze legislatuur ook de schop in de grond voor de Aarschotsesteenweg. Maar dat is een dossier waar onteigeningen moeten gebeuren. En dat neemt tijd in beslag. We gaan ons daar niet op blindstaren. Ook de gemeentelijke wegen moeten worden aangepakt. De Eektstraat in Wezemaal is ook zo een project waar hard is aan gewerkt en dat klaarligt.

Is Rotselaar financieel gezond? Komt er een belastingverhoging?

We hebben een audit laten uitvoeren en die wordt binnenkort aan ons voorgesteld. De eerste berichten die ik daarvan krijg, zijn positief. Ik denk dat we goed bezuinigd hebben en de schuldengraad sterk hebben kunnen terugschroeven. Dat beleid moet nu verdergezet worden. We gaan moeten bekijken wat we de komende jaren willen doen. Er moet gestreefd worden naar een begroting in evenwicht en daar zal veel van afhangen.

Rock Werchter valt nu ook onder jouw hoede?

Dirk heeft mij de afgelopen jaren mee op sleeptouw genomen en ik heb het op die manier wel leren kennen. Het is niet allemaal nieuw voor mij. Maar de verantwoordelijkheid ligt nu bij mij en dat is er een die niet gedeeld kan worden. Ik heb een goed contact met de politie en organisatie. Ook voor onze verenigingen en inwoners ben ik er de belangenbehartiger. Dat de draagkracht voor de buurt niet wordt overschreden. Voor onze verenigingen blijft Rock Werchter cruciaal en daar zal ik altijd voor blijven ijveren. Met de komst van het landschapspark heeft de organisatie definitief haar verblijf hier bevestigd. Dat is de beste startbasis om goed samen te werken.

Bron: HLN, 8 januari 2019, KAR
Foto: Vertommen