Rotselaar lanceert nieuwe website voor moderne dienstverlening

De nieuwe website (www.rotselaar.be) is opgebouwd vanuit het standpunt van de gebruiker. Door een intensief onderzoek weten we welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en waar ze die zoeken. De nieuwe site zet sterk in op gebruiksgemak en is makkelijk mobiel raadpleegbaar via smartphone of tablet.

Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het belangrijkste nieuws. Eerder lanceerde gemeente Rotselaar al een digitaal meldpunt en een platform om online in te schrijven voor activiteiten en culturele voorstellingen, ook die toepassingen maken deel uit van het nieuwe gemeentelijke e-platform. Nieuwe mogelijkheden zijn het uitgebreide digitaal loket, het omgevingsloket en de ondernemersgids.

20180130_digitale_dienstverlening_rotselaar_0.jpg

Digitaal Loket
Het nieuwe digitale loket betekent een enorme efficiëntiewinst voor zowel de inwoner als voor de gemeentelijke diensten. Documenten kunnen 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven worden aangevraagd en worden onmiddellijk afgeleverd omdat er geen tussenkomst van de diensten meer nodig is.

In totaal zullen niet minder dan 33 akten, attesten en afschriften op een veilige en rechtsgeldige manier afgeleverd worden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister, een afschrift van de geboorteakte of een attest van woonst. Een grote stap vooruit die de papieren rompslomp drastisch vermindert en inwoners nog minder afhankelijk maakt van openingsuren.

Omgevingsloket
Via het nieuwe digitale omgevingsloket kan elke geïnteresseerde inwoner alle omgevings- dossiers online bekijken. Naargelang het onderwerp bevat het dossier milieukundige zaken, stedenbouwkundige werken of een combinatie van beide.

Je kunt vanaf nu dus alle lopende openbare onderzoeken online raadplegen en alle beslissingen van het schepencollege worden integraal op het omgevingsloket bekendgemaakt. Transparantie en administratieve vereenvoudiging zijn hierbij het uitgangspunt. Tot slot is het ook mogelijk om online bezwaar in te dienen bij een openbaar onderzoek.

Ondernemersgids
De nieuwe ondernemersgids maakt deel uit van de gemeentelijke website en verzamelt alle ondernemers van onze gemeente in een handige databank. Ook de vrije beroepen vind je er in terug. Zoeken kan op naam of per categorie. Bovendien krijgt elke ondernemer de mogelijkheid om zijn gegevens aan te vullen met een introductietekst, openingsuren en extra contactgegevens.