Nieuwe kleuterschool in Werchter

De opdracht voor een nieuwe kleuterschool is nu ook officieel gestart: in september zullen de concrete plannen al op tafel liggen.

In juni zijn de uitgebreide voorwaarden opgelijst  voor nieuwe schoolgebouw. De integratie van ‘De Kameleon’ in de buurt is daarbij heel belangrijk. Daarom wordt er extra nadruk gelegd op de leefbaarheid van de dorpsomgeving, de mobiliteit rond de school en de relatie met de lagere school.

Moderne kleuterklassen
De nieuwe kleuterschool komt achter de lagere school te liggen en bevat 6 moderne kleuterklassen en een polyvalente zaal. De school zal milieuvriendelijk en duurzaam worden gebouwd en biedt plaats voor 150 kinderen. "Bovendien zal ook de buitenschoolse kinderopvang in het nieuwe gebouw worden georganiseerd" vertelt schepen van Kinderopvang Jelle Wouters.

Er wordt nu een geschikte firma gezocht die de nieuwe school zal ontwerpen en bouwen. Midden september zullen we de voorstellen en concrete plannen voor de nieuwe kleuterschool ontvangen. 
 

foto_nieuweschoolwerchter.psd - kopie.png


Grote gemeentelijke investering
De kosten van dit project zijn geschat op 3.500.000 euro. Het gemeentebestuur heeft een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid en ontvangt binnen 7 jaar een subsidie van 70%. Om het dossier zo snel mogelijk te laten vooruitgaan, is beslist om het project alvast te starten en de kosten door de gemeente voor te financieren. Het budget voor de opmaak van de bouwplannen is dit jaar al voorzien in de begroting van de gemeente.

Vernieuwing lagere school
Daarnaast investeert de gemeente ook 300.000 euro in grote vernieuwingswerken van de lagere school. Aan dit project wordt ook tijdens de vakantie en het nieuwe schooljaar actief verder gewerkt.

#teamrotselaar wil dat kwalitatief onderwijs gebeurt in toffe, moderne scholen. Daarom wordt er door CD&V sterk geïnvesteerd in school ‘De Kameleon’ in Werchter. Dit project komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen, het leerkrachtenteam en de werking van de school.