Jeugdraad klaar voor nieuw werkjaar 2017

Meer dan 25 jongeren uit Rotselaar maakten de Jeugdraaddag opnieuw tot een groot succes.  Jaarlijks verzamelen de leden van de Jeugdraad eind december. Tijdens deze Jeugdraaddag leren de jongeren elkaar, in een informele sfeer, beter kennen en wordt ook de interne werking versterkt.

De Jeugdraad vertegenwoordigt alle jongeren van Rotselaar en heeft de officiële taak om adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast worden er ook zelf projecten en activiteiten voor jongeren georganiseerd. Elke jeugdbeweging en jeugdhuis engageert zich met twee vertegenwoordigers en daarnaast zijn er ook verschillende jongeren zo actief.

“Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de Jeugdraad jaarlijks een subsidie ontvangt voor werkingsmiddelen en zodat haar onafhankelijkheid gegarandeerd is”, vertelt schepen voor Jeugd Jelle Wouters. “Net omdat de Jeugdraad zo belangrijk is, organiseert de Rotselaarse Jeugddienst elk jaar een Jeugdraaddag”.

1924329_355692694615076_7987165152759346185_n.jpg

Dit jaar trok de grote groep met meer dan 25 Rotselaarse jongeren naar het centrum van Leuven.

Tijdens twee infosessies gaf de VVJ (Vlaamse Vereniging Jeugddiensten) eerst heel wat informatie over de opdracht van een jeugdraad. Er werd vervolgens een evaluatie gemaakt met de pluspunten en de mogelijke verbeteringen voor een goede werking. Nadien maakten we een uitgebreide analyse van het gemeentelijke beleidsplan en gaf iedereen zijn ideeën en voorstellen voor de toekomst.

Al heel snel werd duidelijk dat deze jongeren het jeugdbeleid heel serieus nemen en zich met veel engagement op hun taak in de Jeugdraad smijten. Nadien werd er nog een bezoek aan de Leuvense kerstmarkt gebracht en nadien gingen we samen nog iets eten.

Elk jaar opnieuw brengt deze ontmoeting de verschillende leden dichter bij elkaar. Zo blijft de Jeugdraad een hechte ploeg die activiteiten organiseert en samenwerkt in het voordeel van alle Rotselaarse jongeren. Dankzij de goede band tussen de leden, durft iedereen vrijuit te spreken kan er tijdens de vergaderingen open en direct worden gediscussieerd. Zo klinkt de stem van de Rotselaarse jeugd luid en duidelijk en wegen ze ook effectief op het beleid van de gemeente.

Vol verwachting kijken we samen uit naar een nieuw jaar vol grensverleggende ideeën en spetterende activiteiten!

Jelle Wouters
Schepen voor Jeugd