Nieuw onthaalpunt kinderopvang

De gemeente Rotselaar heeft sinds kort een digitaal onthaalpunt voor kinderopvang.

“Toekomstige ouders vinden er een praktisch onthaalloket met alle actuele informatie over het ganse voorschoolse opvangnetwerk in Rotselaar” zegt schepen voor Kinderopvang Jelle Wouters.

Rotselaar telt in totaal 15 kinderdagverblijven of onthaalouders met in totaal 250 opvangplaatsen voor kinderen tot 2,5 jaar. Het aantal opvangplaatsen per 100 kinderen scoort goed in Rotselaar: 47,2 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen terwijl het provincale gemiddele slechts 43 is en het Vlaamse gemiddelde 42 bedraagt.

Ouders kunnen nu terecht bij het digitale onthaalloket voor alle informatie omtrent kinderopvang in onze kinderopvang_0.jpggemeente. Het loket centraliseert het aanbod en ondersteunt ouders om een opvangplaats te vinden.

Toekomstige ouders ontvangen nu op één centrale locatie alle informatie met foto’s over het voorschoolse kinderopvangnetwerk en welke voorwaarden elk opvanginitiatief hanteert.

Er wordt bijkomend ook informatie aangeboden omtrent de locatie, het aantal erkende opvangplaatsen, de gehanteerde /  tarieven, de toewijzingsmethoden, het aantal leeftijds- groepen,  de openingstijden- en uren, vakantieperiodes, het aanbod van warme middagmalen, de aanwezigheid van buitenspeelruimte en de mogelijkheden voor de opvang van een kind met specifieke zorgbehoeften.

Door de uitbouw van dit digitaal onthaalpunt voorschoolse kinderopvang vinden ouders alle interessante informatie in één handig overzicht op een centrale locatie en zodoende hoeven ze zelf niet meer alle gegevens afzonderlijk te verzamelen.

Toch een zeer intensief en tijdrovend werk voor gezinnen in een belangrijke transitieperiode van hun leven. “We bieden zo een concrete hulp aan onze inwoners die op zoek zijn naar een gepast opvanginitiatief” aldus schepen Jelle Wouters.

Met dit onthaalpunt wil de gemeente ook de opvanginitiatieven zelf ondersteunen in de bekendmaking van hun aanbod en wordt tegelijk vermeden dat opvanginitiatieven worden overspoeld door individuele informatieaanvragen van geïnteresseerde ouders.

Alle informatie vind je via het Digitaal Onthaalloket Kinderopvang