Lich uit? Licht aan?

Sinds mei dit jaar wordt de straatverlichting in heel Rotselaar gedoofd tussen 24 en 5 uur ’s nachts. Een milieu­maatregel die vele tonnen CO2 uitspaart en die door vele inwoners positief onthaald wordt.

Maar hoe donker ‘donker’ is weten we pas echt goed als we het zelf ervaren. Jongeren die tijdens de zomer naar feestjes en fuiven fietsten hadden hun bedenkingen: fietslicht volstaat niet overal en onvoorziene obstakels (takken, stenen, putten) zorgen soms voor gevaarlijke situaties.

Bovendien bleken heel wat bezorgde ouders hun kinderen in die omstandigheden liever met de auto te brengen en te ha­len. En dat was uiteraard niet de bedoeling van deze maat­regel. Daarom passen we - na een tussentijdse evaluatie - het verlichtingsplan binnenkort aan: we doven de verlichting niet langer op vrijdag- en op zaterdagnacht, omdat er dan  meer fietsers zijn.

Foto Carola Rummens Foto: C. Rummens

De gemeente Rotselaar heeft alvast aan netbeheerder Eandis gevraagd om software te ontwikkelen die deze maatregel mogelijk maakt. Om technische redenen kan deze aanpassing wel pas rond de jaarwisseling gebeu­ren. De uitgespaarde centen investeren we terug in duur­zame ledverlichting. Een eerste vernieuwing komt er begin volgend jaar aan, met de heraanleg van het Hoogland.

Rotselaar neemt de opwarming van de aarde serieus. Door de lichten te doven, geven we zelf het goede voorbeeld.  Maar we nemen de inwoners ook mee in dit klimaatverhaal, via infomomenten en evenementen. We vragen aan iedere inwoner om een inspanning te doen om zijn of haar CO2- uitstoot te vermin­deren, op je eigen manier. Zo beschermen we onze planeet voor de volgende generaties.

Waarom de straatverlichting wordt gedoofd, lees je hier!