Rotselaar past verlichtingsplan aan

Sinds mei dit jaar wordt de straatverlichting in heel Rotselaar gedoofd tussen 24 en 5 uur ’s nachts. Na een eerste tussentijdse evaluatie wordt dit verlichtingsplan binnenkort aangepast. De klimaatdoelstelling en de daaraan gekoppelde CO2-reductie wordt behouden.

Concreet zal de straatverlichting opnieuw branden de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. “Bij de evaluatie van dit plan luisteren we naar onze inwoners. We stellen daarbij vast dat ouders ongerust zijn wanneer hun kinderen op weekendnachten met de fiets naar huis komen na evenementen”, zegt schepen van Jeugd en Evenementen Jelle Wouters.

“In het weekend zijn er vaker meer mensen 's nachts met de fiets op stap. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het CO2-verbruik verschuift, doordat meer mensen in het weekend de auto nemen en de fiets laten staan.”

klimaat_0.jpg

Sinds de nachtverlichting gedoofd wordt, zijn er in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar niet meer inbraken en ongevallen met materiële schade, zo blijkt uit cijfers van de lokale politie (dit jaar 15% minder ongevallen en maar 50% minder inbraken). Chauffeurs passen hun rijgedrag dus weldegelijk aan en inbrekers worden ontmoedigd omdat vluchtroutes niet meer zichtbaar zijn.

Veel inwoners appreciëren de maatregel, omdat het klimaat ernstig wordt genomen en tot nadenken stemt. Het geld dat bespaard wordt door de verlichting te doven, gaat nu naar duurzame verlichting. De eerste nieuwe verlichting komt er in de straten Steenweg op Gelrode en Hoogland.

Oplossing op maat
“Om deze aanpassing te doen maken heeft de gemeente Rotselaar aan netbeheerder Eandis gevraagd om een softwareoplossing te ontwikkelen die deze maatregel mogelijk maakt”, vertelt schepen van Milieu Carine Goris. Momenteel kan die wijziging alleen manueel gedaan worden. Eandis zorgt ervoor dat de nieuwe, slimme oplossing er is rond de jaarwisseling. Vanaf dan kan de aanpassing doorgevoerd worden.

De klimaatdoelstelling blijft wel behouden. Uit gegevens van de politie blijkt dat tussen 5 en 6 uur ’s morgens het verkeer nog zeer beperkt is. De gemeente Rotselaar vraagt daarom dat de straatverlichting op weekdagen een uurtje langer uit blijft. Eandis onderzoekt momenteel of dat technisch mogelijk is. Dat zou ook voorkomen dat de straatverlichting alsnog aanspringt wanneer het in de zomer al vroeg licht is. Op die manier wordt de inspanning voor het klimaat verschoven en wordt nog steeds op jaarbasis 80 ton vervuilende CO2 bespaard.

Met het klimaatactieplan Rotselaar 2020 doet Rotselaar concrete acties om tegen het jaar 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% meer herbruikbare energie te gebruiken. Eén van de acties is een masterplan voor de openbare verlichting in de gemeente. Meer info op www.rotselaar.be/klimaat

.