Nieuw schooljaar betekent start binnenschoolse opvang

Het gemeentebestuur van Rotselaar vindt een kwalitatief onderwijsaanbod ontzettend belangrijk.  De 1.700 kinderen die morgen weer de schoolpoort binnengaan, vertegen- woordigen meer dan 10% van onze inwoners.

"Rotselaar telt maar liefst vier gemeentelijke scholen en twee vrije basisscholen. Dat is uitzonderlijk veel voor een middelgrote gemeente als de onze", vertelt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs. Elk jaar investeert de gemeente dan ook heel wat financiële middelen in kwaliteitsvol onderwijs (450.000 euro) voor onze kinderen.

Bijkomende investeringen in brandveiligheid en infrastructuurwerken
Een inspectieverslag van de Vlaamse overheid, waarin al onze basisscholen een positief advies kregen, onderstreept deze kwaliteit. Leerkrachten en directies mogen terecht fier zijn op dit goede rapport. Anderzijds vraagt het inspectieverslag ook enkele verbeteringen aan de schoolgebouwen.

Omdat de brandnormen verstrengd zijn, moeten scholen aan extra eisen voldoen. Onze scholen krijgen drie jaar tijd om deze aanpassingen te voltooien. De komende jaren zal het gemeentebestuur bijkomend nog eens 1 miljoen euro investeren in extra brandveiligheid en infrastructuurwerken. Een pas aangeworven architecte ontfermt zich over het scholendossier. Zij zal de verbeterwerken zo snel mogelijk realiseren.

schoolbezoek_1september_0.jpg


Kinderopvang breidt aanbod uit
Landelijke Kinderopvang zal vanaf 1 september ook de binnenschoolse kinderopvang organiseren in vier Rotselaarse scholen. Dit is een extra dienstverlening bovenop het aanbod van buitenschoolse kinderopvang dat de organisatie al aanbiedt op vijf locaties in Rotselaar. De organisatie zal er, in opdracht van het gemeentebestuur, zorgen voor flexibele opvang voor en na schooltijd met goed gevormde kinderbegeleiders. “Zo wordt het professionele opvangaanbod voor onze kinderen vanaf 1 september sterk uitgebreid”, vertelt schepen voor Kinderopvang Jelle Wouters.

1_MetVlagEnWimpel_1.jpg

 Flexibel aanbod op maat van jonge gezinnen
Met deze nieuwe toekomstvisie garandeert het gemeentebestuur dat elk kind zeker is van een plaats in de kinderopvang. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten, is er in Rotselaar geen beperking op het aantal kinderen dat tot de kinderopvang wordt toegelaten. Ouders hoeven hun kinderen ook geen maanden vooraf in te schrijven. Integendeel. “We kiezen in onze gemeente heel bewust om een flexibel aanbod te realiseren voor álle kinderen en zonder wachtlijsten. Zo ondersteunen we onze inwoners heel concreet in de combinatie van werk en gezin”, aldus Jelle Wouters.

Met dit nieuwe initiatief erbij investeert de gemeente Rotselaar jaarlijks in totaal meer dan 350.000 euro in schoolse kinderopvang. In Rotselaar maken momenteel meer dan 900 gezinnen (1.589 kinderen) gebruik van de schoolse kinderopvang.