Nieuw jeugdbeleid in Rotselaar

Jaarlijks verdeelt de gemeente Rotselaar maar liefst 40.000 euro subsidies voor onze jeugd. De Gemeenteraad nam de vele suggesties van de Jeugdraad mee op in het nieuwe subsidiereglement. Zo wordt er maximaal rekening gehouden met de noden van onze vijf jeugdverenigingen en beide jeugdhuizen.

Vorming
De prioriteiten van het nieuwe beleid zijn een kwalitatieve jeugdwerking door ervaren leiders met een brevet op zak. Er wordt extra geïnvesteerd in bijkomende vorming (EHBO, brandveiligheid, fuifcoach, jeugdwerk, …) van onze jongeren. En ook het inschrijvingsgeld voor cursussen zal tot 100 euro worden terugbetaald.

image..._0.jpeg

Natuurlijk is het belangrijk dat iederéén mee kan genieten van het fantastische aanbod van Scouts en Chiro. Speciale aandacht gaat er dus naar kinderen uit kansarme gezinnen of jongeren met een beperking.

Samen op kamp
Ook de organisatie van kampen en weekends wordt door de gemeente graag financieel gesteund. Net zoals de succesvolle speelstraten en creatieve, gedurfde evenementen met een projectsubsidie een stevig duwtje in de rug krijgen. Vanaf nu worden trouwens ook de kosten voor de inrichting van fuifzaal ‘De Toren’ deels terugbetaald.

Brandveilige en moderne lokalen
Het gemeentebestuur verdeelt elk jaar ook 17.000 euro voor moderne en (brand)veilige lokalen. De jeugdverenigingen en jeugdhuizen dekken er hun kosten mee voor (ver)nieuwbouw, isolatiewerken, image-3.jpegblustoestellen, branddetectoren of aanpassingen voor personen met een handicap.

Hart voor de jeugd
CD&V Rotselaar wil dat de jeugd in onze gemeente maximaal worden gesteund. Dit nieuwe subsidiereglement is dan ook gemaakt in goede samenwerking met de jongeren zelf. “Het garandeert zo succesvolle jeugdverenigingen en actieve, moderne jeugdhuizen met een hart voor onze kinderen en jongeren”, aldus schepen van Jeugd Jelle Wouters.