Rechtbank vernietigt vliegroute

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ vernietigd. Deze zaak was recent aangespannen door de gemeente Rotselaar.

In het arrest veroordeelt de Rechtbank in kortgeding de Belgische Staat bij verstek in deze milieustakingsvordering. De Rechtbank eist dat de controversiële vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ wordt opgeheven.

Binnen de drie maanden na de betekening van dit arrest moeten de vliegroutes worden gewijzigd naar de situatie van voor 6 maart 2014. De Belgische Staat wordt per inbreuk veroordeeld tot een dwangsom van 50.000 euro per dag indien dit niet zou gebeuren.

Het College van burgemeester en Schepenen van Rotselaar reageert zeer tevreden op deze uitspraak. De Gemeenteraad bekrachtigde in februari 2015 nog de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om naar de rechtbank te stappen tegen de omstreden vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’.

Sinds maart 2014 veroorzaakt de nieuwe vliegtuigroute ‘Leuven Rechtdoor’ heel wat extra geluidshinder boven de gemeente Rotselaar en buurtgemeenten. Als antwoord op deze nieuwe situatie keurde Rotselaar in september al  de motie ‘terug naar een billijke spreiding’ goed.

Rotselaar kende altijd al dalende vliegtuigen boven haar grondgebied: 70% van alle dalende vliegtuigen. Sinds maart 2014 stijgen er bij oostenwind echter ook vliegtuigen op boven de gemeente: 25% van alle stijgende vliegtuigen. Dit betekent dat er geen enkele dag meer was zonder veel geluidshinder. Ondanks het Luchthavenakkoord, dat voorziet dat wijzigingen in de vliegroutes vooraf meegedeeld en geconsulteerd worden aan de nieuw getroffen gemeenten, werden de gemeente Rotselaar en omliggende gemeenten niet vooraf geraadpleegd.
 
Rotselaar is tevreden dat door de terugkeer naar een billijke spreiding van het vliegverkeer de geluidshinder voor de inwoners van Rotselaar, Aarschot, Haacht, Holsbeek, Kampenhout, Wilsele en Wijgmaal vermindert.