Steun voor jeugd

De gemeente Rotselaar stelt dit jaar bijna 40.000 euro subsidies ter beschikking van het jeugdwerk. Het is een concrete stimulans voor de vijf lokale verenigingen en de beide jeugdhuizen.

Met dit beleid kiest CD&V Rotselaar er resoluut voor om het jeugdwerk in onze gemeente financieel te steunen.  Dit omslagfoto-pagina.jpggebeurt naast de vele praktische steun (zoals kampvervoer, onderhoud, gras afrijden, …) die de gemeentelijke diensten er, op vraag van het gemeente- bestuur, leveren.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft zopas de jeugdsubsidies goedgekeurd. Dit na een positief advies van de Jeugdraad. De scouts van Rotselaar-Heikant ontvangt dit jaar 10.000 euro als ondersteuning voor hun nieuwbouw (lokalen). Dit naast de renteloze lening van 50.000 euro die scouts Heikant vorig jaar al heeft ontvangen.

Jeugdhuis Floere Bloes krijgt een projectsubsidie van 1.340 euro voor het jubileumweekend  naar aanleiding van hun 40 jarig bestaan. De scouts van Rotselaar ontvangt bijna 550 euro financiële steun voor hun kampvervoer. Een specifieke subsidie om de werking te stimuleren gaat onder andere naar chiro Wezemaal (€3.000) chiro Werchter (€2.835), scouts Wezemaal (€2.568) en Jeugdhuis Mena (€2.240).

Daarnaast wordt er ook een bedrag van 2.680 euro verdeeld voor jongeren die een opleiding of cursus in het jeugdwerk volgen. Zo stimuleren we dat ook jonge vrijwilligers hun talenten versterken door extra vorming.

Een aanzienlijk deel van de subsidies komt rechtstreeks uit de gemeentelijke begroting. Het andere deel vraagt de gemeente Rotselaar jaarlijks, in I-LOVE-MY_800x800.jpgeen uitgebreid dossier, aan bij de Vlaamse overheid.

De Jeugddienst stimuleert de verenigingen en jeugdhuizen om op zoveel mogelijk subsidiekanalen in te tekenen en biedt praktische ondersteuning en advies bij het opstellen van de dossiers en aanvragen.

Deze steun aan verenigingen en jeugdhuizen is een belangrijk punt in het programma van  CD&V Rotselaar. Verenigingen en jeugdhuizen brengen jongeren samen en bezorgen hen de mooiste tijd van het leven. Daarom vindt CD&V Rotselaar het zo belangrijk om concreet te investeren in onze jeugdbewegingen.