Nieuwe kinderopvang

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) van Rotselaar-centrum krijgt een nieuwe locatie in de Kapelstraat. In de Bergstraat, waar de huidige vestiging is gelegen, wordt een gevarieerd project van meergezinswoningen opgezet: een mix van woongelegenheden met publiek toegankelijke groenpleinen.

De nieuwe BKO-vestiging (Kapelstraat) wordt gebouwd en volledig gefinancierd door projectontwikkelaar LGV. Deze private partner betaalt dus niet alleen de bouwgrond, maar ook de nieuwbouw en de inrichting van deze locatie.

Kindvriendelijke inrichting
De gemeente Rotselaar zal dus geen eigen middelen investeren, maar krijgt wel een gloednieuwe Buitenschoolse Kinderopvang voor meer dan 100 kinderen. Deze locatie plan bko.jpg(Kapelstraat) is gelegen op wandelafstand van beide scholen in Rotselaar-centrum.

Er wordt zowel tijdens het schooljaar als in de vakantie-periodes een succesvolle kinderopvang aangeboden.

Het nieuwe gebouw zal uiterst kindvriendelijk worden ingericht met alle moderne faciliteiten, zoals een huiswerkruimte, tv-hoek, rustkamers, overdekte speelplaats en een grote tuin. De bouwwerken zullen ten vroegste in oktober 2015 aanvangen.

Met dit project realiseert de gemeente Rotselaar een kwalitatieve kinderopvang voor en na schooltijd voor de vele kinderen van Rotselaar. Deze dienstverlening biedt een toegankelijke en praktische woon-werk-ondersteuning voor onze gezinnen.

Grond en nieuwbouw gratis voor gemeente
Als de bouwwerken zijn voltooid, zal er een ruil gebeuren. De gemeente Rotselaar verwerft de grond en de nieuwbouw (Kapelstraat) kosteloos. Projectontwikkelaar LGV wordt eigenaar van het perceel in de Bergstraat en zal op deze site nieuwe woongelegenheden realiseren. Als de schattingswaarde van de vestiging in de Bergstraat meer waard is dan de locatie in de Kapelstraat, zal de projectontwikkelaar een bijkomende opleg doen en dit verschil financieel vergoeden.

Scoutsterrein wordt vergroot
De gronden in de Kapelstraat zijn eigendom van de Kerkfabriek. Het volledige terrein van de Kerkfabriek is 85 are groot. Daarvan wordt bijna 57 are (2/3 van de oppervlakte) momenteel verhuurd als speelterrein aan de Scouts van Rotselaar.

De nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang met tuin zal in totaal 21 are groot zijn. De gemeente Rotselaar heeft succesvol met de Kerkfabriek onderhandeld zodat de andere helft van het terrein (64 are) volledig  ter beschikking komt van de Scouts.  Zo vergroot de Foto Sven Ponsaerts - Het Laatste NieuwsScouts haar terrein van ± 57 are nu naar een groen speelplein van maar liefst 64 are.

De fiets- en voetweg, die nu dwars over het speelterrein loopt, zal worden verlegd en komt tussen de BKO en het scoutsterrein te liggen.

Extra faciliteiten voor de Scouts
Bovendien zorgt de gemeente ervoor dat de Scouts tijdens hun wekelijkse activiteiten en de jaarlijkse evenementen (BBQ, …) ook gebruik zullen kunnen maken van de faciliteiten van de nieuwe BKO.

Bijvoorbeeld het sanitair, toiletten, extra bergruimte in de tuin, overdekte speelruimte, ... worden ter beschikking gesteld van de Scouts. Zo zal de nieuwe BKO-infrastructuur optimaal worden gebruikt.

 

Foto: Sven Ponsaerts,HLN