Betaalbaar wonen

De gemeente is eigenaar van zes percelen in de Jack-Opstraat (Werchter). De gemeente verleent een recht van opstal aan Interleuven voor het bouwen en verkopen van zes woningen op 11185638_10153183500256206_787465047_n.jpgdeze gronden. Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een ‘verkoop op plan’.

Het feit dat de gemeente eigenaar is van de grond biedt een voordeel voor de kandidaat-koper. Deze betaalt namelijk slechts 10% BTW in plaats van 21% BTW op de aankoopprijs van de grond.

Met dit nieuwe woonproject realiseert de gemeente Rotselaar opnieuw bijkomende betaalbare woningen voor jonge gezinnen uit de gemeente.

Dit woonproject voert de derde fase uit van het gemeentelijke plan ‘betaalbaar wonen in Rotselaar’. Eerder werden al 28 bouwkavels en 11 koopwoningen door de gemeente Rotselaar aangeboden aan de inwoners.  De prijs per vierkante meter bedraagt nu 170 euro zodat er zo betaalbare bouwgronden kunnen worden aangeboden voor onze jonge gezinnen.