Jeugdraad start 2015

De Jeugdraad startte een nieuw werkjaar met een boordevolle agenda en vele wilde plannen! Belangrijke thema's zijn de fuifzaal, het opstellen van een Kampenbrochure, een nieuwe subsidieregeling, inspraak in het beleid en de organisatie van vele events - zoals Jeugdraadkermis, Podiumvlees, Buitenspeeldag, ...  2015 gaat knallen!

De Jeugdraad is het officiële advies- en inspraakorgaan voor alle onderwerpen die te maken hebben met het Rotselaarse jeugdbeleid.

Naast het dagelijkse bestuur zetelen in de Jeugdraad nog tal van afgevaardigden van de 11002613_386628381521507_3074779875470910679_n_0.jpgverschillende jeugdwerkinitiatieven (jwi), jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Bovendien zijn er de (onafhankelijke) jongeren die de groep vervolledigen. Elke jonge inwoner van Rotselaar kan dus aansluiten bij de Jeugdraad.

Ten slotte is er ook vanuit de gemeente Rotselaar een stoel gereserveerd voor de Schepen van Jeugd en de Jeugdconsulent.

Je kan het zo gek nog niet bedenken. Als het over de Rotselaarse kinderen en jeugd gaat, zal de Jeugdraad altijd haar stem laten horen en meewerken aan tal van projecten om hen het leven aangenamer te maken. Daar draait het tenslotte toch allemaal om!