Rotselaar zet in op sociale media

Met een nieuw Twitter-profiel en strategische aanpak voor haar Facebook-pagina's maakt de gemeente Rotselaar werk van sociale media om ook digitaal verder te evolueren naar een converserende overheid.
 
De beheerders van de bestaande gemeentelijke Facebook-pagina's, voornamelijk van de vrijetijdsdiensten, kregen een workshop en er werd een nota opgesteld met richtlijnen en tips om de pagina's zo aantrekkelijk en professioneel mogelijk te onderhouden. Bovendien wordt er ook een gloednieuwe Twitter-profiel gelanceerd voor snelle en korte nieuwtjes.

"De gemeente Rotselaar zet actief in op het gebruik van nieuwe sociale media om rechtstreeks met de inwoners en bezoekers te communiceren", aldus schepen van Communicatie Jelle Wouters. "Er komt een centrale coördinatie met richtlijnen voor het gebruik van sociale media binnen de verschillende gemeentelijke diensten."

facebook-twitter-featured.jpg
 
De kanalen zullen niet dag en nacht beheerd worden, maar het is wel degelijk de bedoeling dat inwoners de gemeentelijke diensten via Facebook en Twitter kunnen aanspreken en dat ze zo snel mogelijk geholpen worden. Daarnaast worden interessante en soms unieke nieuwsberichten via sociale media verspreid.

Deze communicatiemiddelen zijn een goede aanvulling op de gemeentelijke website en de moderne ledborden. Nog dit jaar volgt er een volledig vernieuwd meldingspunt waar de inwoners grote en kleine meldingen digitaal kunnen doorgeven en opvolgen.

Een overzicht:

Twitter
@rotselaar

Facebook
Jeugddienst Rotselaar
Toerisme Rotselaar
'de Plas' van Rotselaar
Sportdienst Rotselaar
Openbare bibliotheek de Mena
Drugpreventie Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo
Lokaal Diensten Centrum Oude Pastorie