Frans Drijversplein

Op 29 december 2014 wordt de 100-jarige overlijdensdatum van Frans Drijvers herdacht.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis en na adDSC_7207.JPGvies van de Cultuurraad, krijgt het plein aan het administratief centrum de naam ‘Frans Drijversplein’ toegekend.

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Frans Drijvers schonk Vlaanderen Morgen het bekende standbeeld van deze sociaal bewogen Vlaamse priester aan de gemeente Rotselaar en haar inwoners.

Het standbeeld kreeg een ereplaats in de binnentuin van het administratief centrum. In december 2014 verleende het gemeentebestuur van Rotselaar als grote blijk van erkentelijkheid het plein aan het gemeentehuis de naam ‘Frans Drijversplein’.

Het Gemeentebestuur kwam - op 29 december - samen met vertegenwoordigers van de culturele verenigingen Vlaanderen Morgen, het Davidsfonds en talrijke sympathisanten. Aan het standbeeld werd een bloemenhulde gehouden en is het straatnaambord onthuld.

Het Gemeentebestuur was daags voordien eveneens aanwezig op de plechtige eucharistieviering die werd opgedragen aan ZEH Frans Drijvers, voorgegaan door de Abt van Averbode Wouters en opgeluisterd door het Jan-Niklaaskoor.

Frans Drijvers werd geboren op 4 april 1858 in Rotselaar. De sociaal bewogen Vlaams priester was een veelzijdig man. Vlaamse zaak, geloof, sociale actie en onderwijs zijn de belangrijke pijlers in het leven van Frans Drijvers.Zijn hele leven ijverde hij voor de vervlaamsing van de Katholieke scholen.DSC_7220.JPG

In de winter van 1880-81 lag Drijvers mee aan de basis van de oprichting van het jongerentijdschrift ‘De Student’. Op de eerste pagina van het eerste nummer in 1881 zette hij de inmiddels gekende leuze ‘Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus’. 

Deze leuze AVV - VVK prijkt vandaag echter niet alleen op de IJzertoren in het West-Vlaamse Diksmuide, maar ook op menig grafschrift. En natuurlijk ook op het standbeeld aan het gemeentehuis in Rotselaar.

DSC_7224.JPG