Bloemenhulde

Jelle Wouters sprak, namens het gemeentebestuur, de aanwezigen toe tijdens het inhuldigingsmoment op de begraafplaats te Werchter.


Inhuldiging monumenten
Toespraak Eerste Schepen Jelle Wouters

Vandaag, 31 oktober, zullen we op de 4 kerkhoven een nieuw monument inhuldigen.
Een gedenk-teken ter ere van de oud-strijders en slachtoffers van de beide wereld-oorlogen.

We brengen een bloemenhulde, aan de vooravond van het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Net als vele mensen bezoeken we nu het kerkhof. Wij betuigen zo ons diepste respect voor hen, die mee vochten of het leven lieten in de zware oorlogs-strijd.

Het jaar 2014 staat in Rotselaar in teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De ‘Groote Oorlog’ heeft ook hier, in 10751730_10152762106436206_2042304564_n.jpgonze gemeente, heel wat leed aangericht.

Eerste bezetting  (19 - 23 augustus 1914)
Eind augustus 1914 valt het vijandige leger onze gemeente de eerste maal binnen. In Rotselaar worden er 67 huizen platgebrand en 5  burgers vermoord. Eén inwoner uit Rotselaar schiet men, tijdens een vluchtpoging, dood in Tildonk.

In Werchter steekt de bezetter 12 huizen in brand. Een gevluchte burger uit Werchter wordt doodgeschoten in Kampenhout.
Zes gevangenen uit Gelrode en Aarschot worden in Werchter gefusilleerd. Hun levenloze lichamen zijn in de Demer geworpen. In Wezemaal zullen er 46 huizen worden platgebrand en 147 geplunderd. Eén burger wordt op de vlucht doodgeschoten in Buken.

Eerste Uitval  (24 - 25 augustus)
Tijdens de Eerste uitval van het Belgisch leger vecht men vooral rond Werchter. Vele huizen gaan er in de vlammen op. Maar liefst 14 mannen zijn er met bajonet of kogel afgemaakt en, soms nog levend, in de put gegooid. Een groep van 36 mannen deporteert men naar Duitsland.

In Rotselaar worden 13 inwoners doodgeschoten. Maar liefst 176 mannen zijn weggevoerd naar Duitse gevangenenkampen, waarvan er 10 zullen overlijden.
In Wezemaal branden dan nog eens 13 huizen af. Maar liefst 329 mannen worden, na een brutale gijzeling in de kerk van Wezemaal, naar Duitsland gevoerd: 13 inwoners overlijden in Duitsland: doodgeschoten van ziekte of ontbering.

Tweede Uitval  (9 - 13 september)
Eind augustus zijn de dorpen van Rotselaar tot 90% ontvolkt: de inwoners zijn gedeporteerd of op de vlucht. Bij de ‘Slag aan de Molen’ kwamen zeker 500 Belgische soldaten om. Na deze slag koelen de vijandige legers hun wraak op Werchter.

Werchter wordt zwaar beschoten door hevige artillerie. Daarbij worden 203  huizen in brand gestoken en 162 geplunderd. Zes mannen worden er doodgeschoten en begraven in een aspergeveld, de handen op de rug gebonden.

Op 15 september steken soldaten, zonder reden, de kerk van Werchter in lichterlaaie: het gebouw brandt compleet uit. De pastoor van Werchter begraaft half november 1914 maar liefst 40 gesneuvelde Belgen op het kerkhof.

Dames en heren,

In totaal lieten, in de Eerste Wereldoorlog alleen al, meer dan 100 inwoners van onze gemeente het leven. Waarvan 40 jongens en mannen tijdens hun dienst voor het Vaderland. Deze namen staan - met zwarte inkt - gegraveerd in de, gerenoveerde, oorlogsmonumenten.

In totaal vinden meer dan 240 oud-strijders hun laatste rustplaats op de verschillende kerkhoven in onze gemeente.

Graag wil het gemeentebestuur vandaag ook de oud-strijdersverenigingen danken.
Voor hun niet-aflatende inzet en hun aanhoudende kracht waarmee ze mensen samenbrengen om te gedenken.

Want de afgelopen honderd jaar hebben zij het vuur van de nagedachtenis brandende gehouden. De helende wind die, in de koudste nachten, de kolen deed opflakkeren en vertroosting bracht.

Ook het gemeentebestuur van Rotselaar wil de gloed van deze vlammen voeden.
In dit bijzondere herdenkingsjaar willen we speciaal stilstaan bij het oorlogsleed dat deze ‘Groote Oorlog’ ook in de kleine dorpen heeft aangericht. In vele gezinnen liet deze oorlog decennia later nog zijn alles-verwoestende sporen na.

We eren hen, die hun leven hebben verloren tijdens deze oorlog.
We eren hen, die op het slagveld – strijdend voor onze vrijheid – zijn gesneuveld.

Roest
Zo gaat het met de wereld.
In de herfst ontdoet de wilg
zich van de bladeren.

Het hardste metaal weet dat het moet.
De weggevreten glans sterft,

aangetaste hoop.

Dames en heren,

De rode, gevallen bladeren van de najaarsbomen voeden de aarde.
Nieuw leven wordt gewekt.
Zoals zij, die voor onze vrijheid hebben gestreden en hun leven hebben gegeven, de vruchtbare bodem zijn voor ons geluk vandaag.

En afsluiten doe ik, de woorden van onze Vorst, Koning Filip, indachtig: “Terwijl elders in de wereld kanonnen opnieuw spreken, nemen wij de fakkel aan die onze voorgangers ons aanreiken; de fakkel van het recht, de waardigheid en de vrede."

Graag geef ik nu het woord aan Schepen Carine Goris, waarna burgemeester Dirk Claes de bloemenhulde zal brengen en we samen een minuut stilte in acht nemen.

Jelle Wouters,
31 oktober 2014 – begraafplaats Werchter

 

unnamed.jpg