Nieuwe speeltuigen

CD&V Rotselaar vindt het belangrijk dat kinderen voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Kinderen moeten dichtbij huis kunnen ravotten. De school van Rotselaar-Heikant kreeg speeltoestel_verkavelingWerchter5.JPGeen nieuw speeltoestel (17.000 euro) op de speelplaats. Ook de Buitenschoolse Kinder- opvang Landelijke Kinderopvang 'Stekelbees' zal hier dankbaar gebruik van maken.

De buurt rond de Jef Scherensstraat (Werchter) kreeg een nieuw speelplein voor meer dan 20.000 euro. In deze buurt realiseerde de gemeente Rotselaar zelf een nieuwe woonwijk met betaalbare bouwkavels. Momen- teel legt InterLeuven, op vraag van het gemeentebestuur, er nog een bijkomende woonblok aan voor nieuwe, jonge gezinnen.

De gemeente zet bewust in op kwalitatieve, veilige en goed onderhouden speelterreinen zodat elk kind dicht bij dewoonkernen kan buitenspelen.