Rotselaar in de oorlog

Eerste bezetting  (19 - 23 augustus 1914)
Eind augustus valt het vijandige leger Rotselaar, Werchter en Wezemaal een eerste maal binnen en dit op barbaarse wijze. In Rotselaar worden er 67 huizen platgebrand en 5  burgers herdenkingsweekend_slag_ad_molen_093.jpgdoodgeschoten (waarvan één uit Wezemaal). Eén inwoner uit Rotselaar wordt tijdens een vluchtpoging dood- geschoten in Tildonk.

In Werchter worden er worden 12 huizen in brand gestoken. Een gevluchte burger uit Werchter wordt dood- geschoten in Kampenhout. Zes gevangenen uit Gelrode en Aarschot worden in Werchter gefusilleerd. Hun leven- loze lichamen worden in de Demer geworpen. In Wezemaal zullen er 46 huizen worden platgebrand en 147 geplunderd. Eén burger wordt op de vlucht doodgeschoten in Buken.

Eerste Uitval  (24 - 25 augustus)
Tijdens de Eerste uitval van het Belgisch leger, vanuit de forten rond Antwerpen, wordt er vooral rond Werchter gevochten. De vijandige legers nemen nadien op gruwelijke wijze wraak.

In Rotselaar worden 13 inwoners doodgeschoten. Maar liefst 176 mannen worden weggevoerd naar Duitse gevangenenkampen waarvan er 10 zullen overlijden. In Werchter gaan opnieuw herdenkingsweekend_slag_ad_molen_076.jpgvele huizen in de vlammen op.

Een groep van 36 mannen worden gedeporteerd naar Duitsland. In Wakkerzeel (dat deel uitmaakte van Werchter) worden 14 mannen met bajonet of kogel afgemaakt en, soms nog levend, in een put gegooid.

In Wezemaal worden nog eens 13 huizen afgebrand. Maar liefst 329 mannen worden, na een brutale gijzeling in de kerk van Wezemaal, naar Duitsland gevoerd: 13 inwoners overlijden in Duitsland (doodgeschoten of van ziekte en ontbering).
 

Tweede Uitval  (9 - 13 september)
Eind augustus is zijn de dorpen van groot-Rotselaar tot 90% ontvolkt: gedeporteerd of op de vlucht. Tijdens de Tweede Uitval wordt vooral aan de Molen (Rotselaar) hevig gevochten.

In de bekende ‘Slag aan de Molen’ zijn zeker 500 Belgische soldaten omgekomen, naast een onbekend aantal Duitse gesneuvelden. Na de Slag aan de Molen herdenkingsweekend_slag_ad_molen_104.jpgkoelen de vijandige legers hun wraak op Werchter.

Werchter wordt zwaar beschoten door hevige artillerie. Daarbij worden 203  huizen in brand gestoken (+ 52 in Wakkerzeel) en 162 geplunderd. Zes mannen worden er doodgeschoten en begraven in een aspergeveld, de handen op de rug gebonden.

Op 15 september steken soldaten zonder reden de kerk van Werchter in lichterlaaie: het gebouw brandt compleet uit. De pastoor van Werchter begraaft half november 1914 maar liefst 40 gesneuvelde Belgen op het kerkhof van Werchter.

Bron: Bart Minnen - Hagok.