Sint-Pieterskerk

Het gemeentelijke erfgoed staat centraal in Rotselaar. Het gemeentebestuur van Rotselaar handelt als een goede huisvader en investeert met zorg in het onderhoud van de historische gebouwen.

Renovatie stookplaats
De Sint-Pieterskerk van Rotselaar kreeg dit jaar een gloednieuwe stookketel (60.000 euro). Een moderne en energiezuinige installatie regelt er nu de centrale verwarming.

Renovatie gevel
Momenteel krijgt de Rotselaarse kerk een grondige renovatie van de buitenmuren. Een hoge stelling kerk3.jpgis tegen de voorgevel van de Sint-Pieterskerk geplaatst. In de eerste fase meet de aannemer op hoeveel nieuwe ijzerzandstenen er besteld moeten worden.

In een tweede fase zullen er, waarschijnlijk tot eind november, grondige herstellingswerken worden uitgevoerd. Het gunningsbedrag voor deze werken bedraagt 50.000 euro. In de zomer van 2014 is er reeds een grondige voorbereidende studie van de kerkmuren gebeurd.

Voor het voorafgaande onderzoek en de meest dringende herstellingswerken (13.000 euro) werd er, door het bedrijf Stageco uit Werchter, een tijdelijke stelling geplaatst (10.700 euro).

Eerder dit jaar werden verschillende gas- en elektriciteitskasten van de kerkgevel verplaatst naar een lager gelegen etage op het kerkplein. Zo blijft het mooie uitzicht op dit beschermde monument maximaal bewaard. De kosten van deze werken bedragen een kleine 10.000 euro.

In 2014 werd er dus reeds voor meer dan 143.000 euro geïnvesteerd in de kerk van Rotselaar-centrum. De neogotische Sint-Pieterskerk in Rotselaar dateert uit 1846. De vroeg-Romaanse kerktoren bleef bewaard, aangezien de neogotische toren errond werd gebouwd. De voorgevel is opgetrokken in ijzerzandsteen, de roestbruine steen uit de streek.

Investering beveiliging Wezemaal en Werchter
De kerkgebouwen van Wezemaal en Werchter worden uitgerust met een elektronische en mechanische brand- en diefstalbeveiliging. In Wezemaal zijn deze werken (kostprijs 103.000 euro) uitgevoerd met een subsidie van 81.000 euro.

Momenteel wordt er ook in de kerk van Werchter een nieuwe brand- en inbraakbeveiliging geïnstalleerd. De gemeente slaagde erin om hiervoor een subsidie van 87.300 euro te krijgen van de Vlaamse dienst 'Ruimte en Erfgoed'. De gemeente Rotselaar past de overige 20% van de werkkosten (22.000 euro) bij voor de vernieuwingswerken in de kerk van Werchter.

Bovendien is ook de toren van deze kerk zopas voorzien van nieuwe torenluiken (6.300 euro). Onder meer de duivenoverlast zal hierdoor gevoelig afnemen. Het volledige restauratiedossier van de Sint-Jan-Baptistkerk is ingediend bij de Vlaamse overheid.