Vakantie

Aan het einde van een mooie zomervakantie blikt de gemeente Rotselaar tevreden terug op de vele succesvolle vakantie-initiatieven. Het aanbod van speelplein 'De Schavuit' en kinderopvang 'Stekelbees' sluit naadloos aan bij de vele gemeentelijke sport- en doekampen en de initiatieven van de Rotselaarse (jeugd)verenigingen.

Het volledige aanbod wordt reeds in januari in een speciale vakantiegids gepubliceerd. Zo hebben alle gezinnen voldoende tijd om een vakantieplanning op te stellen. Op de gemeentelijke website  Voor CD&V Rotselaar is een goede combinatie van werk en gezin een prioriteit.

De gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Schavuit’ mocht dit jaar elke dag gemiddeld 70 kinderen ontvangen. De organisatie zet tijdens de paas- en zomervakantie dagelijks maar liefst 12 animatoren in. Dit team van enthousiaste vrijwilligers staat garant voor leuk, kwaliteitsvol spel en amusement. De animatoren staan onder leiding van een bekwame hoofdanimator en coördinator. De gemeentelijke jeugddienst verzorgt de voorbereidingen en de algemene organisatie van de speelpleinwerking.

Dankzij het uitgebreide activiteitenaanbod zoals een poppentheater, veiligheidsparcours van de federale politie, natuurdag en een uitstap naar het speelgoedmuseum wordt ingespeeld op de interesses van ieder kind. Verder investeerde de Gemeente Rotselaar in 2014 voor 2.000 euro in nieuw, uitdagend spelmateriaal.

Dit jaar besteedde speelplein ‘De Schavuit’ bovendien extra aandacht aan het onthaal van kinderen en het verschaffen van informatie aan de ouders. Elke dag staat de coördinator met zijn team van (hoofd)monitoren paraat om de kinderen op te vangen en de ouders wegwijs te maken op het speelplein.

Ook kinderopvang Stekelbees kent een groot succes. Landelijke Kinderopvang biedt, tijdens de vakantieperiode, dagelijks ruime opvangmogelijkheden aan op drie locaties in Rotselaar. “De afgelopen zomermaanden maakten dagelijks gemiddeld 105 kinderen gebruik van dit opvanginitiatief”, aldus een tevreden schepen Jelle Wouters.