Onderhoud speeltuigen

Het College van Burgemeester en Schepenen tekent deze week de overeenkomst met IGO-W. De organisatie zal, in opdracht van het Rotselaarse Gemeentebestuur, een regelmatige controle van de vele speeltuigen en -terreinen uitvoeren.

Rotselaar telt tal van publieke speeltoestellen. De Gemeente investeert bovendien ook in de aanleg van groene speelzones en de aankoop van nieuwe speeltuigen. DSC_0213.JPG

Vorig jaar kwam er zo een nieuwe speelzone in de wijk 'Hertogstraat'. Volgende week wordt een speeltuig ter waarde van 20.000 euro geplaatst in de buurt van de Jef Scherensstraat.

Er wordt bewust gekozen voor duurzame materialen die vele jaren voor speelplezier kunnen zorgen.

Natuurlijk is ook het regelmatige controle van de speelpleinen en -tuigen belangrijk. Ze moeten goed onderhouden worden en veilig om op te spelen.

Daarom werkt de Gemeente vanaf nu samen met IGO-W die regelmatige controles zal uitvoeren. Vier keer per jaar komt een gespecialiseerde ploeg langs voor een algemeen onderhoud, nazicht van de speeltoestellen en het uitvoeren van kleine herstellingswerken.

De gemeente ontvangt nadien steeds een verslag van de controle en de staat van de speelterreinen. Jaarlijks voert een erkende organisatie daarnaast ook een keuring uit zodat de DSC_0208.JPGgemeente over een officieel keuringsattest beschikt van elk toestel.

In het nieuwe, gemeentelijke beleidsplan besteedt Rotselaar veel aandacht aan het buiten spelen. Kinderen en jongeren moeten kort bij huis kunnen sporten, spelen en ravotten.

Voor nieuwe woonwijken legt de gemeente bijkomend aan de verkavelaar op om speelruimte en speeltoestellen te voorzien.

Zo heeft de verkavelaar centraal in de nieuwe woonwijk ‘Middelberghof’ een groene, open speelruimte voorbehouden.

De verkavelaar plaatste er bovendien op eigen kosten (20.000 euro) een klimtoren voor de kinderen van de buurt. Via een veilige trage fiets- en voetweg zijn beide nieuwe speelterreinen met elkaar verbonden.