+100 adviezen van inwoners

Met een informatie- en participatietraject betrekt de gemeente Rotselaar haar inwoners optimaal in de visievorming over de heraanleg van de doortochten van Wezemaal en Rotselaar. Meer dan 100 inwoners maken enthousiast gebruik van deze mogelijkheid.

Het is uniek dat de gemeente Rotselaar haar inwoners in deze eerste fase van een dergelijk groot project betrekt. Een aanpak diedoortochten08.JPG sterk gewaardeerd wordt: dit vertaalt zich niet alleen in een talrijke opkomst, met meer dan 550 geïnteresseerde inwoners, tijdens de infosessies.

Het is eveneens merkbaar aan de grote feedback - meer dan 100 reacties en suggesties - die de gemeente de voorbije maand heeft ontvangen.

Deze rechtstreekse betrokkenheid wordt erg geapprecieerd door het gemeentebestuur. Nu de eerste consultatieronde is afgesloten, zullen de gemeentelijke diensten de komende weken alle geformuleerde suggesties verwerken.

De conclusies worden in een verslag gebundeld dat binnenkort door alle inwoners via de gemeentelijke website kan worden geraadpleegd. Ook de Gemeenteraadscommissie en de adviesraden Verkeersraad en GeCoRO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) zullen zich in juni over het verslag buigen.

Op basis van het gemotiveerd advies van inwoners, adviesraden en de Gemeenteraads- commissie zal de gemeente Rotselaar zich vervolgens uitspreken over de verschillende varianten voor ddoortochten12_0.JPGe heraanleg van de doortochten. Dit advies wordt voorgelegd aan de IGBC, de Intergemeentelijke begeleidings-commissie, die uiteindelijk beslist welke variant in een volgende studiefase verder wordt uitgewerkt.

De IGBC bestaat onder andere uit de gemeente Rotselaar, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Overheid en de Provincie.

Pas nadien wordt er gestart met het uitwerken van gedetailleerde plannen. Definitieve plannen worden ten laatste tegen het voorjaar van 2016 verwacht.

De inwoners zullen in alle volgende fasen van het project worden betrokken via nieuwe inspraakrondes. Ook de oprichting van een klankbordgroep biedt de mogelijkheid om actief mee te werken aan de vernieuwing van de doortocht. De klankbordgroep, samengesteld uit inwoners, zal met de Verkeersraad en de GeCoRO het gemeentebestuur adviseren. Je kan je nog tot 31 juli kandidaat stellen voor deze klankbordgroep.

Actuele informatie vind je via de website www.rotselaar.be/doortochten en het magazine Info Rotselaar.

GenerateImage.aspx.jpg