Provincie Vlaams-Brabant

Provincie_2.jpg

Vlaams-Brabant - Er is een akkoord over de provinciale coalitievorming.
CD&V gaat (samen met coalitiepartners Open VLD en SP.a en Groen) voor een nieuw, positief project voor de provincie. De partijen beschikken over een ruime meerderheid binnen de nieuwe provincieraad.


CD&V gaat met de coalitiepartners voor een positief project voor de provincie.
CD&V, de grootste partij, levert twee gedeputeerden alsook de voorzitter van de provincieraad.

De nieuwe bestuursploeg legt de nadruk op economie en tewerkstelling in eigen streek.
Bovendien zal ze intensief werken om de woonproblematiek in Vlaams-Brabant aan te pakken: betaalbaar wonen staat centraal.  De achterstand van het welzijns-aanbod (kinderopvang, zorg, senioren) zal verder worden weggewerkt.

Mobiliteit is de volgende provinciale legislatuur een prioriteit. Er wordt ingezet op het uitbouwen van het fietsroutenetwerk en nieuwe  fietsverbindingen, een ruim aanbod openbaar vervoer (trein, tram, bus) én een goede verkeersdoorstroming op de autowegen (o.a. dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement ...).

Het nieuwe provinciebestuur zal eveneens inzetten op milieu, klimaat en duurzaamheid.
De resterende open ruimte moet maximaal worden behouden. Daarnaast zullen de gemeentebesturen worden ondersteund bij nieuwe initiatieven rond milieu.

De provincie wil ook extra inzetten op recreatie. De provinciale domeinen zijn het uithangbord van onze provincie: een uitgebreid aanbod van recreatie om alle inwoners maximaal te laten genieten.