Jelle Wouters - 5e plaats Vlaams Parlement

Wouters Jelle(1)-1.png
 

 • Investeren in vlot en veilig verkeer: veilige gewestwegen, doorstroming van autoverkeer met extra spitsstroken op de autostrades, kwalitatieve fiets- en voetpaden en fietssnelwegen (meer financiële middelen voor Vlaams-Brabant, niet al het geld moet naar Antwerpen).
   
 • Een uitbreiding van kwalitatief en flexibel aanbod kinderopvang voor onze jonge gezinnen. En ondersteuning voor onthaalouders & opvanginitiatieven (voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang).
   
 • Steun voor het verenigingsleven en waardering voor de vrijwilligers van het middenveld.
   
 • Goed openbaar vervoer: stipte treinen, goed uitgeruste stations & (nacht)bussen.
   
 • Betaalbaar wonen met lokale woonprojecten, meergezinswoningen en sociale koopwoningen.
   
 • Het behoud van groen, bossen en veilige speelruimte is belangrijk voor onze landelijke streek.
   
 • Een eerlijke spreiding van het vliegtuigverkeer: tegen de vliegroute Leuven Rechtdoor die de geluidshinder concentreert boven het Hageland.
   
 • Betaalbare woon- en zorgcentra en het verhogen van de laagste pensioenen voor onze senioren.
   
 • Meer financiële middelen en omkadering voor palliatieve zorg en verpleging: verbeteren van de levenskwaliteit en het comfort van de patiënt. Palliatieve zorg is er voor iedereen, thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis.

Klik op deze banner voor meer info

FB Headers.jpg