Frans Drijversplein

Op 29 december 2014 wordt de 100-jarige overlijdensdatum van Frans Drijvers herdacht.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis en na advies van de Cultuurraad, krijgt het plein aan het administratief centrum de naam ‘Frans Drijversplein’ toegekend.

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Frans Drijvers schonk Vlaanderen Morgen het bekende standbeeld van deze sociaal bewogen Vlaamse priester aan de gemeente DSC_7207.JPGRotselaar en haar inwoners.

Het standbeeld kreeg een ereplaats in de binnentuin van het administratief centrum. In december 2014 verleende het gemeentebestuur van Rotselaar als grote blijk van erkentelijkheid het plein aan het gemeentehuis de naam ‘Frans Drijversplein’.

Het Gemeentebestuur kwam - op 29 december - samen met vertegenwoordigers van de culturele verenigingen Vlaanderen Morgen, het Davidsfonds en talrijke sympathisanten. Aan het standbeeld werd een bloemenhulde gehouden en is het straatnaambord onthuld.

Het Gemeentebestuur was daags voordien eveneens aanwezig op de plechtige eucharistieviering die werd opgedragen aan ZEH Frans Drijvers, voorgegaan door de Abt van Averbode Wouters en opgeluisterd door het Jan-Niklaaskoor.

Frans Drijvers werd geboren op 4 april 1858 in Rotselaar. De sociaal bewogen Vlaams priester was een veelzijdig man. Vlaamse zaak, geloof, sociale actie DSC_7220.JPGen onderwijs zijn de belangrijke pijlers in het leven van Frans Drijvers.

Met welsprekendheid en vuur verkondigde hij zijn mening in inspirerende gedichten, bewogen godsdienstige publicaties en diverse artikels in de gedrukte pers.