Nieuw Vlaams regeerakkoord

Op donderdag 24 juli hield CD&V haar regeringsdeelnamecongres in het Vlaams parlement. De CD&V-leden kregen er de kans mee richting te geven aan de  toekomst en zich uit te spreken over het regeerakkoord dat werd onderhandeld o.l.v. Kris Peeters en Wouter Beke.

Tijdens het congres werd het Vlaams regeerakkoord voorgesteld en toegelicht aan de massaal opgekomen congresleden. Samen met de voorstelling werd ook de 'oranjetoets' gepresenteerd. Daarin werd nagegaan welke elementen uit het 3D-plan zijn terug te vinden in de definitieve teksten van het akkoord.

Aansluitend was er feedback vanuit de verschillende provincies, geledingen en fracties. Daarbij was ook ruimte voor vragen en bemerkingen van individuele leden. De onderhandelaars zorgden in hun werderwoord voor de nodige verduidelijkingen, waarna het Vlaams regeerakkoord ter stemming aan het congres werd voorgelegd.

Uiteindelijk keurde het congres de tekst - op enkele tegenstemmen na - unaniem goed. Een bewijs dat het vertrouwen in het team dat de onderhandelingen heeft gevoerd bijzonder groot is. CD&V ziet heel veel kansen om via dit regeerakkoord de ambitie van het verkiezingsprogramma waar te maken: een sterker Vlaanderen in een sterker land, via de combinatie van economische groei én sociale vooruitgang. CD&V kiest er voor om gezinnen, verenigingen en bedrijven te versterken.

Versterken wie vooruit wil, meetrekken wie niet mee kan.

Daarnaast was er een zeer grote tevredenheid over de bevoegdheden die CD&V werden toevertrouwd. Eveneens een puik resultaat van de onderhandelaars. Zorg, Gezin, Welzijn, Onderwijs, Ruimtelijke ordening, Landbouw & visserij, Natuur & Milieu, Platteland zijn bijzonder sterke hefbomen om de toekomst voor te bereiden.

Tenslotte waren er heel wat dankwoorden voor het geleverde werk van het onderhandelingsteam. Het was duidelijk dat CD&V met Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen de juiste ijzers in het vuur had. Bijzondere dank en felicitaties waren er voor delegatieleider Kris Peeters. Niet alleen voor het werk tijdens de onderhandelingen, maar zeker ook voor het parcours als minister-president de afgelopen jaren. Terecht mocht hij een minutenlange staande ovatie in ontvangst nemen van de aanwezige congresgangers.

  • Lees hier de integrale tekst van het Vlaams regeerakkoord
  • Lees hier de toelichting bij het regeerakkoord en de 'oranjetoets'